Ömer Seyfettin’in Hikayeciliği

0
8912

ÖMER SEYFETTİN’İN HİKÂYECİLİĞİ

Türk hikâyeciliğin önemli isimlerinden biri olan Ömer Seyfettin Yeni Lisan davasını ortaya atmıştır. Onunla kalmayıp, o davayı savunmuştur. Ömer Seyfettin, hikâyeciliği bir meslek haline getirmiştir. Konularını, gerçek hayattan almıştır, bunu yapmasının nedeni de toplumda milli bilinci uyandırmaktır. Örneğin; Bomba, Kızıl Elma Neresi? Hikayeleri bu amaca uygun eserlerdir. Tarihi kahramanlıkları işlediği hikâyelerinde de ulusun kendine olan güvenini uyandırmayı amaçlamıştır. Bu amaca yönelik eserlerden bazıları ise, Topuz ve Başını Vermeyen Şehittir. Ömer Seyfettin aynı zamanda, toplumun aksayan yönlerini mizah yoluyla eleştirmiştir. Batılılaşma özentisine karşıdır. Hikâyelerinin konusunu günlük yaşamdan, tarihteki kahramanlıklardan almıştır. Hikâyeleri gücünü, anlattığı çekici olaylardan alır. Hikâyeler, çoğu zaman beklenmedik bir biçimde biter. Hikâyelerinde gözlem unsuru, büyük önem taşır. Realizmin etkisi fazladır. O dönemlerdeki Osmanlıcılığın, Batıcılığın ve Türkçülüğün etkisi eserlerinde de görülmektedir. Ulusçu, halka yönelik eserler vermiştir. Bu yüzden dilde sadeliği savunmuştur. Sadece hikâyelerinde değil, makalelerinde dilin sade, anlaşılır olması gerektiğini vurgulamıştır. Ziya Gökalp, Yakup kadri gibi yazarlarla ilişkiler kurması, onun düşünce dünyasını zenginleştirmiştir. Ömer Seyfettin’in öykülerinde betimleme ve ruhsal çözümlemelerin yerini olaylar alır.  Yazılarında, yalın ve halkın anlayabileceği bir dil kullanmıştır. Türkçe’nin, Arapça ve Farsça unsurlardan arınması gerektiğini savunmuştur. Ömer Seyfettin, Türk hikâyeciliğinin usta kalemidir. Hayatını ve sanatını Milliyetçilik idealinin gerçekleşmesi için çalışmaya adamıştır. Türk edebiyatının her yönüyle, Türk’e dönük olmasını istemiş ve ona göre çalışmalar ortaya çıkarmıştır. Gereksiz uzatmalar ve süslü anlatımlardan uzak durmuştur. Hikâyelerinde iyilik, doğruluk ve ahlaki üstünlük vasıflarını taşıyan ibret dersleri vermeyi amaçlamıştır. / Düşünce Yazısı

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu girin.
İsminizi giriniz